تركيدن فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تركيدن: فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری ۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

بر اثر تیراندازی از سوی یک فرد مسلح در شهر لییژ بلژیک، دو افسر پلیس و یک عابر پیاده کشته شدند، فرد مهاجم نیز نهایتا دست به خودکشی زد. پلیس می گوید احتمال ترور

۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

عبارات مهم : بلژیک

بر اثر تیراندازی از سوی یک فرد مسلح در شهر لییژ بلژیک، دو افسر پلیس و یک عابر پیاده کشته شدند، فرد مهاجم نیز نهایتا دست به خودکشی زد. پلیس می گوید احتمال تروریستی بودن این اتفاق را مدنظر قرار می هد.

۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

بر اثر تیراندازی از سوی یک فرد مسلح در شهر لییژ بلژیک، دو افسر پلیس و یک عابر پیاده کشته شدند، فرد مهاجم نیز نهایتا دست به خودکشی زد. پلیس می گوید احتمال ترور

میزان

واژه های کلیدی: بلژیک | تروریستی | تیراندازی | عابر پیاده | عکس خبری

۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

۴کشته در اتفاق تیراندازی بلژیک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs