تركيدن فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تركيدن: فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برجام باعث ثبات زیاد شد/ اروپا از اجرای توافق هسته‌ای حمایت می کند ، ظریف

وزیر امور خارجه کرواسی با اعلام حمایت کامل کرواسی و اروپا از اجرای برجام و حفظ آن، برجام را یکی از مهمترین و قوی‌ترین توافقات در نوع خود دانست که باعث ثبات زیاد

برجام باعث ثبات زیاد شد/ اروپا از اجرای توافق هسته‌ای حمایت می کند ، ظریف

ظریف: برجام باعث ثبات زیاد شد/ اروپا از اجرای توافق هسته ای حمایت می کند

عبارات مهم : اروپا

وزیر امور خارجه کرواسی با اعلام حمایت کامل کرواسی و اروپا از اجرای برجام و حفظ آن، برجام را یکی از مهمترین و نیرومند ترین توافقات در نوع خود دانست که باعث ثبات زیاد شد و زمینه همکاری های هرچه زیاد کشور عزیزمان ایران و دنیا را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف و ماریا پیچوونویچ، وزیر امور خارجه کرواسی امروز در دور دوم گفت وگوهای خود، ضمن مرور اوضاع روابط دو کشور در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توافق های انجام شده است در سفرهای مقامات دو کشور، بر تقویت هرچه زیاد روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها و سطوح تاکید کردند.

برجام باعث ثبات زیاد شد/ اروپا از اجرای توافق هسته‌ای حمایت می کند ، ظریف

وزیر امور خارجه کرواسی در این دیدار گفت: کشور عزیزمان ایران و کرواسی روابط سنتی و مستحکمی از گذشته دارند. دیدار شما از کرواسی موجب تقویت روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور خواهد شد.

وی افزود: در سفر مدیر جمهور کرواسی به کشور عزیزمان ایران توافقات خوبی به امضا رسید و حضور شما با یک هیات اقتصادی مهم یکی از نشانه های اجرایی شدن آن توافقات هست.

وزیر امور خارجه کرواسی با اعلام حمایت کامل کرواسی و اروپا از اجرای برجام و حفظ آن، برجام را یکی از مهمترین و قوی‌ترین توافقات در نوع خود دانست که باعث ثبات زیاد

پیچوونویچ با اعلام حمایت کامل کرواسی و اروپا از اجرای برجام و حفظ آن، برجام را یکی از مهمترین و نیرومند ترین توافقات در نوع خود دانست که باعث ثبات زیاد شد و زمینه همکاری های هرچه زیاد کشور عزیزمان ایران و دنیا را فراهم کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز با تاکید بر عزم کشور عزیزمان ایران بر گسترش بدون محدویت روابط دو کشور در همه زمینه ها و مرور زمینه های همکاری بر اجرایی شدن توافقات این سفر تاکید کرد.

گفت وگو و تبادل نظر درخصوص مهمترین پرسشها منطقه ای و بین المللی از جمله برجام، مبارزه با خشونت، تروریسم و افراطی گری در تمام مناطق جهان، بحران در سوریه و یمن، شرایط جاری در افغانستان و بالکان از دیگر محورهای گفت وگوی دو مقام بود.

برجام باعث ثبات زیاد شد/ اروپا از اجرای توافق هسته‌ای حمایت می کند ، ظریف

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | کرواسی | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs