تركيدن فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تركيدن: فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی طرح ترافیک تازه جهت سال آینده هنوز نهایی نشده است

به گفته معاون عمرانی وزیر کشور، طرح زوج و فرد جهت سال آینده تغییری نخواهد کرد این در حالیست که طرح تازه ترافیک مطرح شده است جهت سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و باید نظ

طرح ترافیک تازه جهت سال آینده هنوز نهایی نشده است

طرح ترافیک تازه جهت سال آینده هنوز نهایی نشده است

عبارات مهم : اندازی

به گفته معاون عمرانی وزیر کشور، طرح زوج و فرد جهت سال آینده تغییری نخواهد کرد این در حالیست که طرح تازه ترافیک مطرح شده است جهت سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و باید نظر پلیس نیز دراین باره تامین شود.

به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بااشاره به طرح های زوج و فرد و طرح ورود به محدوده ترافیک گفت: در خصوص طرح زوج و فرد جهت سال آینده تغییری حاصل نخواهد شد ولی در خصوص ورود به محدوده طرح ترافیک جلسات متعددی برگزار شد.

طرح ترافیک تازه جهت سال آینده هنوز نهایی نشده است

وی ادامه داد :طرح به گونه ای است که هیچ زیاد کردن قیمتی نسبت به امسال ندارد و اگر افراد رعایت کنند قیمت ها به شدت کم کردن می یابد که البته نهایتا این موارد بایستی به شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برود.

معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی اضافه کرد: در جلساتی که برگزار کردیم توصیه مورد توجه این بود که هیچ زیاد کردن ورود ماشین به محدوده طرح نداشته باشیم. همچنین در این طرح کمک هایی که به ادارات می شد، از بین بردن می شود و طرح به نفع مردم خواهد بود.

به گفته معاون عمرانی وزیر کشور، طرح زوج و فرد جهت سال آینده تغییری نخواهد کرد این در حالیست که طرح تازه ترافیک مطرح شده است جهت سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و باید نظ

افشانی اظهار کرد: در حقیقت شاید کمی دستگاه های اداری کمتر ازشرایط فعلی سهمیه داشته باشند اگرچه سهمیه ها محفوظ است ولی چون روزانه بایستی خریداری شود، نسبت به شرایط فعلی به هیچ وجه زیاد کردن قیمت ندارد.

وی تصریح کرد: طرح باید در شورای شهر تصویب شود و هنوز نهایی نیست. همچنین بایستی نظر پلیس هم در این طرح تامین شود. قرار شد دوربین هایی جهت پایش راه اندازی کنند و شهرداری نیز موظف شد قبل از اجرای طرح، دوربین ها را راه اندازی کند، ضمن اینکه این طرح به طور طبیعی تفاوت فاحشی باسال جاری ندارد.

واژه های کلیدی: اندازی | ترافیک | سال آینده | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs