تركيدن فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تركيدن: فوتبال فوتبالی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی شش درصد مردم کشور عزیزمان ایران زیاد از ۶۵ سال سن دارند

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان می ‏دهد که فقط ۶.۱ درصد از مردم کشور عزیزمان ایران ۶۵ سال یا زیاد سن دارند. 

شش درصد مردم کشور عزیزمان ایران زیاد از ۶۵ سال سن دارند

شش درصد مردم کشور عزیزمان ایران زیاد از ۶۵ سال سن دارند

عبارات مهم : ایران

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان می ‏دهد که فقط ۶.۱ درصد از مردم کشور عزیزمان ایران ۶۵ سال یا زیاد سن دارند.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان می‏ دهد جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که این جمعیت در ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ خانوار زندگی می ‏کنند. بر این اساس در کل کشور به طور میانگین ۳.۳ نفر در هر خانوار زندگی می ‏کنند.

شش درصد مردم کشور عزیزمان ایران زیاد از ۶۵ سال سن دارند

جمعیت مردان ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر و جمعیت زنان نیز ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر است و این در حالی است که نسبت جنسی در کشور ۱۰۳ می­ باشد بدهید معنا که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ نفر مرد در کشور عزیزمان ایران زندگی می­ کنند.

از کل جمعیت کشور ۲۴ درصد در گروه سنی صفر تا ۱۴ ساله، ۶۹.۹ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ساله و ۶.۱ درصد هم در گروه سنی ۶۵ ساله و زیاد قرار دارند.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان می ‏دهد که فقط ۶.۱ درصد از مردم کشور عزیزمان ایران ۶۵ سال یا زیاد سن دارند. 

در بین استان­های کشور، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ۱۳ میلیون ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر پر جمعیت ترین و استان ایلام با ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر کم جمعیت ترین استان کشور است .

کاربران گرامی می ‏توانند جهت مشاهده نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به سایت مرکز آمار کشور عزیزمان ایران به نشانیwww.amar.org.ir مراجعه کنند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | زندگی | میلیون | سرشماری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs